Home

Willem Vermeend (1948) is ondernemer en investeerder op het terrein van het internet en innovatieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, internet of things (IoT), robots en 3d-printen. Daarnaast heeft hij een aanstelling als hoogleraar bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit. Vermeend is tevens bestuurslid van de IoT-Academy en (mede) auteur van bestsellers op het gebied van economie, belastingen en tech. Samen met Rick van der Ploeg (hoogleraar aan Oxford University) schrijft hij een wekelijkse column in de Telegraaf (digitale DFT).

Aanjager van de Nederlandse financiële sector

Vanwege zijn kennis en ervaring werd Willem Vermeend in 2016 door de ministers van Financiën en Economische Zaken benoemd tot fintech-afgezant van Nederland. In deze functie moet hij een schakelfunctie vervullen tussen de verschillende stakeholders rondom de financiële sector om zo innovaties te bevorderen. De benoeming van Vermeend hield verband met het feit dat het aantal startende en innovatieve bedrijven in de Nederlandse financiële banksector, ook wel aangeduid als fintech, achterblijft bij landen die vooroplopen. “Het kabinet heeft aan mij gevraagd of ik een rol wilde vervullen bij het aanjagen en het versterken van de financiële sector in Nederland en daarover advies uitbrengen”.
De digitalisering heeft een gigantische impact op de economie, wat de komende jaren alleen nog maar groter zal worden. Om op internationaal niveau concurrerend te blijven, is het noodzakelijk dat bedrijven digitaal tot de koplopers behoren. Ondernemers die de komende tien jaar willen groeien en overleven, moeten zich dus blijven ontwikkelen op het gebied van digitalisering en nieuwe technologieën”. Eind mei 2017 bracht Vermeend een rapport uit met tien adviezen hoe het kabinet de fintech sector in Nederland kan versterken. Het kabinet heeft sindsdien al een aantal van Vermeend ’s adviezen uitgevoerd. “ Zo zijn de toezichthouders op de financiële sector, de AFM en de Nederlandsche Bank, nu veel toegankelijker geworden voor fintech”.

Vroegere functies

In de periode 1994-2002 was Willem Vermeend staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Daarvoor had hij na zijn studie fiscaal recht en economie verschillende functies, waaronder: bedrijfsadviseur, oprichter van meerdere startups, wetenschappelijk medewerker, hoogleraar European Fiscal Economics en lid van de Tweede Kamer. Zijn passie voor innovatieve technologie is tijdens deze periode ontstaan en Vermeend is al vanaf dag één betrokken geweest bij het internet. “Ik hield me al bezig met het internet ver voordat ik de politiek in ging. Tijdens mijn tijd als wetenschapper was ik al gefascineerd door de eindeloze mogelijkheden van het internet. Als Kamerlid maakte ik daarvan gebruik bij het opstellen van mijn initiatiefwetsvoorstellen. maar pas als staatssecretaris kreeg ik meer mogelijkheden om gebruik te maken van internettoepassingen”
In 2002 verliet Vermeend het politieke toneel en stortte hij zich weer vol op het ondernemerschap. “Ik kom uit een ondernemersfamilie en het ondernemen is mij echt met de paplepel ingegoten. Het was dan ook geen carrière switch, het voelde meer als thuiskomen. Voordat ik in Den Haag begon, was ik al ondernemer. Nu doe ik dit fulltime en focus me dan vooral op alles wat te maken heeft met digitalisering en nieuwe technologie.”

De kracht van nieuwe technologie

Willem Vermeend is in het bedrijfsleven als ondernemer betrokken bij initiatieven op het terrein van digitalisering en nieuwe technologieën. Op dit moment is hij vooral bezig met projecten waarbij innovatieve tech wordt ingezet om productie- en bedrijfsprocessen te verduurzamen en de energie-transitie te versnellen. Volgens Vermeend dient bij het klimaatbeleid de nadruk niet te liggen op schadelijke lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven, zoals nu het geval is, maar op investeringen in digitalisering en nieuwe technologieën. Daarbij gaat het om kunstmatige intelligentie, Internet of Things (IoT), 3D-printen, robotica enz. Door gebruik te maken van slimme toepassingen, aangeduid als green tech, kunnen overheden en bedrijven hun CO2-uitstoot fors laten dalen. Als veelbelovend voorbeeld wijst hij op de opmars van 3D-printen, waarbij Nederlandse bedrijven internationaal vooroplopen bij het printen van huizen. Met printtechnologie kan wereldwijd de CO2-uitsttoot aanzienlijk worden teruggedrongen.
Volgens Willem Vermeend loopt Nederland op andere tech gebieden, zoals kunstmatige intelligentie en Internet of Things (IoT), daarentegen achter. Deze twee technologieën zouden naast digitalisering, door overheden en bedrijven meer toegepast moeten worden. Ze bieden ook de mogelijkheid om een effectiever klimaatbeleid te realiseren dat veel mensen zal aanspreken. Met de inzet van deze innovatieve tech kunnen overal forse energiebesparingen worden gerealiseerd en de rendementen op duurzame energie, zoals zonne- en windenergie, fors worden verhoogd. Daarmee realiseer je verschillende voordelen. De kosten voor burgers en bedrijven van het klimaatbeleid komen lager te liggen, terwijl bovendien de uitstoot van CO2 veel sneller wordt verminderd. Daarnaast leveren deze investeringen een positieve impuls op voor een extra duurzame economische groei en nieuwe arbeidsplaatsen.
De aardbol redden we niet met belastingverhogingen
“In Nederland is het kabinet momenteel bezig met het ontwikkelen van een nieuw klimaatbeleid. De kern daarvan is forse belastingverhogingen en andere lastenverzwaringen voor bedrijven en burgers. Maar nu al staat vast dat het klimaatprobleem niet wordt opgelost met lastenverzwaringen. We weten nu al dat ze slecht uitpakken voor onze economie, werkgelegenheid en de koopkracht van mensen en nauwelijks klimaatwinst opleveren. Onze aardbol zal vooral gered moeten worden met de inzet van innovatieve technologieën waarmee we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan. De praktijk leert dat deze tech steeds slimmer wordt en dat we de komende jaren over nieuwe green tech beschikken waarover we nu nog dromen.
De ontwikkelingen op dit terrein gaan supersnel. Zo waren windmolens en zonnepanelen vijf jaar geleden nog “onbetaalbaar” en moesten ze door de overheid zwaar worden gesubsidieerd. Op dit moment zijn subsidies in veel gevallen niet meer nodig. Een ander voorbeeld zie ik bij toepassingen op het terrein van kunstmatige intelligentie waarmee bepaalde bedrijven in staat zijn 15-20% aan energie te besparen. Ook met de inzet van Internet of Things (IoT) worden bij bedrijven die met IoT koploper zijn energiearme productieprocessen gerealiseerd, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt verlaagd.
Als Nederland bij het klimaatbeleid wereldwijd een voorsprong weet op te bouwen met de inzet van digitalisering en green tech dan kunnen we met dit beleid ook nog extra geld verdienen door het als exportproduct in de markt te zetten. Om dit te bereiken is het nodig dat ons land de mondiale kraamkamer wordt van nationale en internationale startups en scale-ups op het terrein van de energie-transitie. In onze wekelijkse column in de digitale Telegraaf hebben Rick van der Ploeg en ik daarvoor een voorstel gedaan.